Hämta första

taggen som text

Sonen ville göra om ett Python program till c# så han kunde bygga ett Winforms-GUI till det. Så med gemensamma krafter så översatta vi lite ormkod till c#. Hans tanke är att han har en lista i en textfil och listan innehåller ord som han vill slå upp mot Wikipedia för att sedan lyfta ut första paragrafen och konvertera HTML-texten till plain text.

För att få till det så skrev vi tre hjälpmetoder – första metoden hämtar in en webbsida och sparar i en string:

public static String GetHtml(string Url)
{
 string result;
 HttpWebRequest myRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(Url);
 myRequest.Method = "GET";

 using (WebResponse myResponse = myRequest.GetResponse())
  using (StreamReader sr = new StreamReader(myResponse.GetResponseStream(), 
       Encoding.UTF8))
 result = sr.ReadToEnd();
     
 return result;
}

Nästa metod lyfter ut första <p> taggen och returnerat allt innehåll i den:

static string GetFirstParagraph(string inputHTML)
{
 Match m = Regex.Match(inputHTML, @"<p>\s*(.+?)\s*</p>");
 if (m.Success)
 {
  return m.Groups[1].Value;
 }
 else
 {
  return "";
 }
}

och till sist en metod för att rensa bort HTML-taggar – denna är inte bombsäker, men “good enough”:

public static string StripHTML(string input)
{
 return Regex.Replace(input, "<.*?>", String.Empty);
}

Hoppas det hjälper någon!

Leave a Reply