WordPress media upload

Hade mysko problem med att de filer/bilder som jag försökte lägga in i artiklarna betedde sig konstigt. Kunde se thumbnail och kunde även trycka edit. Men de syntes inte i artikeln och inte på “attributes” sidan i Media-fliken. Visar sig att WordPress/PHP har en standardkatalog när man laddar upp filer som är c:\windows\temp. När filen är uppladdad så flyttas den från det katalogen in i wordpress content MED de rättigheter som var satta på filen. Nästan ingen har behörigheter i c:\windows\temp – så Application Pool användaren som körde WordPress kunde inte komma åt/läsa filerna längre. Man fixar det i PHP.INI genom att sätta “upload_tmp_dir ” till en lämplig katalog. Enklast är att ha en katalog under wordpress-installationen så vet man att behörigheterna är OK.