Räkna på ditt sparande

Är du kanske som jag, trött på bankens “generösa” 0% ränta på dina pengar som sitter på kontot. Har du tur och flera banker så kanske du har mellan 0.8% och 1.2% i sparränta – inte heller något att hurra för. Finns ett antal olika spar-tjänster nuförtiden – dvs robotar som via historisk data kan fatta smarta investeringsbeslut åt dig. Alla stora banker och andra finansiella aktörer erbjuder någon form av robotsparande. Jag ska inte ge mig på att ge en rekommendation på vilken som är bäst – för att se rekommendationerna så får du googla själv 🙂

Däremot så tänkte jag visa ett handgripligt verktyg för att göra en prognos för vad sparandet kan vara värt på sikt. Både för att det är intressant att själv veta när det är rimligt att man uppnår ett sparmål och för att de flesta av dessa robotsparare kommer vilja att du gör en profil på hur du vill spara. Det är egentligen bara två val som brukar dyka upp, aktiesparande via fonder eller sparande via räntebundna fonder. Aktiebundet sparande har chans till högre avkastning men har i gengäld högre risk.

Vi räknar i Excel

De allra flesta har tillgång till Microsoft top hit Excel – antingen på sin hemma dator eller på en jobbdator, så det är det jag kommer använda i mina exempel. I Excel så finns det ett stor formel-bibliotek som man kan använda för en hel massa saker. Den formel vi ska titta på idag heter “Slutvärde” på svenska och ligger under kategorin finans i Excel. På engelska heter den “FV” (Future value). Funkar lika bra att köra svensk som engelsk Excel.

Decimaler i Excel kan kännas lite knepigt. Som standard så är det inga decimaler som syns när man tittar i Excel. Dock så kan det vara ett decimalvärde lagrat i cellen. För att se decimalerna så högerklickar du på en eller flera celler(eller en hel kolumn) och väljer “Format cells” och så väljer du att celltypen skall vara numerisk. På samma ställe väljer du också hur många decimaler som ska visas. För detta ändamål så är 3 decimaler bra.

Excel

Låt oss komma igång – öppna en ny Excelbok – ställ in dina decimaler och sen kan du göra en inmatning liknande denna:

Där du ska mata in värden på raderna 3 till 6 – resten ska vi räkna ut.

Ställ dig i cell B7(slutgiltig belopp). Det är där vi skall stoppa in vår formel. i listan med formler så väljer du Slutvärde/FV och kommer då få upp en ruta med de värden som formeln behöver för att kunna köras.

Rate är den förväntade avkastningen som vi har i cell B6(årlig avkastning) då formel jobbar per månad så delar vi med 12.

Nper är antal perioder/månader som vi vill räkna på. Då vi anger år i cell B5 så tar vi det gånger 12.

Pmt är hur mycket du vill spara per månad. Då Excel ser detta som en “betalning” så anger vi den negativt för att få ut ett positivt värde på vårt sparande.

Pv är det startbelopp som du börjar med. Ofta stoppar man in en slant för att komma igång, vanligen 10.000kr. Även här måste vi ange ett negativt tal för att få ut ett positivt sparande.

Type, här anger du om första sparmånaden skall räknas eller ej. Dvs stoppar du in startbelopp + månadssparande eller bara startbelopp.

Du ser redan i dialogen vad uträkningen blir – tryck OK för att komma tillbaks till ditt Excelblad. Nu är dina celler “bundna” till formeln.

För att tydligare visa hur mycket du sparar och hur mycket som är den prognostiserade vinsten så stoppade jag inte två rader till.

Insatt = Antalmånader * månatligt sparande + startbelopp

Vinst = Slutgiltigt sparbelopp – Insatt

Nu kan du experimentera med att ändra tid, sparbelopp per månad och förväntad avkastning för att se hur det slår. Du kan också enkelt kopiera hela Excel stycket och klista in en eller flera versioner till med olika parametrar. T.ex. så kanske du vill räkan på en aktiedel och en räntebunden del, då kan det se ut så här:

Du kan lägga in hur många kopior du önskar för att göra en prognos för olika scenarion.

Ladda ner min demo-Excel

Lycka till med ditt sparande!